Actieve dagopvang voor kinderen met een beperking, tevens weekendopvang en vakantieopvang.
Kids Nieuws Wie Waarom Tijden / Tarieven
 
 
EliJa opvang - Tijden en Tarieven
Dagopvang    
Dagdelen van 09.00 - 13.00 € 58,- per dagdeel
  12.00 - 16.00  
Tussen 12.00 en 13.00 bieden wij een geheel verzorgde lunch.

Na-schoolse opvang: ma,di,do, vr van 15.00 - 18.00  € 20,- per uur.

Overige extra uren opvang: € 20,- per uur.

Woensdagmiddag van 12.00 tot 16.00     €58,- per dagdeel                                                                                 

W.eekendopvang:
Het weekend begint op vrijdag om 17.00 en eindigt  zondag om 16.00.
Kosten zijn € 385,- all in per weekend.

Binnen de weekendopvang zijn er helaas geen plaatsen meer vrij.

Als u wilt kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Vakantieopvang:
Midweken van maandag 13.00 tot vrijdag 13.00.
Kosten zijn € 770,- all in per midweek.

De kosten voor vervoer zijn als basisbedrag € 5,- + € 1,- per kilometer.

De kosten kunnen gefinancierd worden vanuit het PGB. Voor een indicatie en toekenning kunt u terecht bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Voor eventuele hulp kunt u contact opnemen met de Stichting MEE.

24 uurs zorg wordt gefinancierd via een indicatie voor langdurig verblijf.