Actieve dagopvang voor kinderen met een beperking, tevens weekendopvang en vakantieopvang.
Kids Nieuws Wie Waarom Tijden / Tarieven
 
 
EliJa opvang - Waarom

Tegen mijn eigen kinderen zei ik regelmatig over ons pleegkindje:" Hij is niet anders, maar Bijzonder ".

Ik heb ervaren dat er weinig plekken zijn voor bijzondere kinderen waar ze mogen zijn wie ze zijn.                    Dit heeft er voor gezorgd dat ik de afgelopen jaren een plek heb geprobeerd te creëren waar dit wel mogelijk is. Dit voornamelijk, omdat ik heb ervaren dat wanneer kinderen voelen dat ze er mogen zijn met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden, deze kinderen veiligheid ervaren.                                                                 En vanuit deze veiligheid ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en groei.

Dit is wat wij ieder kind gunnen en binnen EliJa opvang proberen te creëren.

Door alles onder een dak aan te bieden en er op de eerste plaats voor de kinderen te zijn, proberen wij om veiligheid, rust en structuur te bieden in een ruimtelijke natuurlijke omgeving.

Voor ons is opvang geen nevenactiviteit, maar prioriteit!

 

Kom gerust eens langs om kennis te maken of neem contact op voor extra informatie.